DARUJTE

Nová stromořadí a skupinky stromů podél cest a polí na území evropsky významné lokality Poodří udrží pestrou krajinu a pomohou vytvořit nové biotopy pro stovky chráněných druhů živočichů, včetně vzácného brouka páchníka hnědého. Výsadba proběhla ve spolupráci spolků Arnika a ZO ČSOP Studénka.

“Mladé sazenice hrušní a dubů rostou od října a listopadu podél cest i zemědělské půdy v Bravanticích, zatímco nad meandrem říčky Ondřejnice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí rostou duby, hrušně a topoly černé. V sázení budeme pokračovat, dokud práce nepřeruší pravé zimní počasí,” říká Marcela Klemensová z Arniky.

Akce proběhly bez účasti veřejnosti kvůli preventivním opatřením proti šíření nákazy nemocí COVID-19. Ochranáři sázeli sami vlastními silami díky podpoře starosty Bravantic Rudolfa Němce a místních zemědělců, kteří poskytli skladovací prostory pro stovky dubových kůlů.

Výsadba stromů v krajině  je součástí pětiletého projektu s názvem Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří, v jehož rámci Arnika vysadí celkem 1500 stromů. Na projektu spolupracuje s členy z ČSOP Studénka, Ostravskou univerzitou a polskou Fundacja Ekorozwóju.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.