DARUJTE

Příručky vydané spolkem Fundacja Ekorozwoju

Nadace eko-rozvoje (FER – Fundacja Ekorozwoju), náš partner v projektu LIFE na ochranu páchníka hnědého, vydala v posledních dvou letech tři příručky, které by neměl přehlédnout nikdo, kdo se péčí o stromy zabývá.

Plánování a údržba zeleně u škol (2019)

Jak napovídá název, praktická příručka je určena pro školy, a popisuje, jak pečovat o vzrostlé stromy, proč a jak sázet stromy a keře v okolí škol, jaké vybírat druhy, jak o mladé stromky pečovat, proč ponechávat v některých případech mrtvé dřevo, co s listím apod. Krátce se věnuje i trávníkům a dešťovým zahradám, a na závěr se zamýšlí nad tím, jak využít stromy při výuce a jak se vyhnout činnostem nevhodným nebo v rozporu s právními předpisy.

stromy publikace pl

Ke stažení na adrese:

 http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/Poradnik-planowania-zielenipojedyncze-1.pdf

Infrastruktura a stromy – příklady dobré praxe (2019)

Tuto příručku zpracovala pracovní skupina při Úřadu města Wroclaw, ve které byla zastoupena i Nadace eko-rozvoje. Příručka je výsledkem mezisektorové spolupráce samosprávy, správců infrastruktury i ekologických organizací a je určena pro všechny, který se podílí na plánování, vytváření a údržbě veřejné zeleně ve městech.

Výsledkem této spolupráce je postupně realizovaný soubor doporučení pro Úřad města Wroclaw pro překonání různých bariér, které bránily zvýšení podílu zeleně ve veřejném prostoru. Příručka shrnuje případy dobré praxe z Wroclavi a jako taková je zdrojem cenné inspirace a zkušeností nejen pokud jde o výsadby, ale i o péči o cenné stromy až do vysokého věku.

Indrastruktury z drzewami

Ke stažení:

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/25553/infrastruktura-w-zgodzie-z-drzewami-19-10-2019.pdf

 

Dřeviny ve venkovských oblastech (2018)

Příručka je rozdělena na dvě části. První se zabývá významem dřevin v kontextu ekosystémových služeb a celkovým právním rámcem pro výsadbu a péči o dřeviny v zemědělské krajiny, a je určena zejména pro úředníky samosprávy zodpovědné za ochranu přírody a životního prostředí v obcích. Přestože vychází z polských reálií, je natolik obecná, že platí do značné míry i pro náš venkov.

Druhá část je zaměřena prakticky. Popisuje, jak definovat potřeby zelené infrastruktury, jak ji plánovat a realizovat, jak vybírat druhovou skladbu dřevin a prostorový tvar skupin stromů, a věnuje se i úloze agrolesnických systémů v zemědělství. Tuto část kromě pracovníků samospráv ocení i zemědělci a další obyvatelé venkova.

dobre praktiky i rekomendacije

Ke stažení:

http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/Zadrzewienia-na-obszarach-wiejskichpodglad.pdf

Zpracoval: Vlastimil Karlík, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 604 774 153

Projekt Ochrana páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří - LIFE 17 NAT/CZ/000463 je financován z programu LIFE Evropské unie a Ministerstvem životního prostředí ČR.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.