DARUJTE

V Poodří se snažíme vhodnými zásahy prodloužit životnost současných a perspektivních biotopů páchníka hnědého, jde nám hlavně o letité vrby a duby s vhodnými dutinami.  Takovéto stromy – biotopy musí být v Poodří  k dispozici stále.  Zatímco staré stromy odumírají, v jejich blízkosti musí dorůstat mladé, aby včas převzaly jejich funkci. Naši partneři z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity proto  vyrazili do terénu. Mají nelehký úkol - vyhodnotit dopady naší činnosti na tyto biotopy.  V první fázi  (podzim 2019 / zima 2020) prozkoumali  95 stromů před ořezem.  Ve   28  z nich prokázali výskyt páchníka hnědého a dalších 41 stromů mělo vyvinuté dutiny a byly vyhodnoceny jako stromy vhodné  pro páchníka. Věříme, že  alespoň v části z nich bude jeho výskyt prokázán do konce projektu.

Prokázané údaje o výskytu páchníka v Poodří jsou naším příspěvkem do Nálezové databáze ochrany přírody. V současné době je v ní  díky projektu LIFE Osmoderma už přes třicet nových položek.

Oblíbencem projektového týmu  je generace páchníků ve staré hrušni na zahradě našeho kolegy ve Studénce. Dospělce a larvy tam přenesl před 2 lety z jednoho pokáceného stromu. Brouk tenkrát pózoval před dutinou a dostal se i na obálku časopisu Arnika (https://arnika.org/arnikum-2019-1-17). To, že generace přežívá, dosvědčuje letošní množství trusu, které produkují larvy.

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.