DARUJTE

Území CHKO Poodří se táhne Moravskou bránou zhruba od Ostravy k Novému Jičínu. Krajinu utváří řeka Odra a její niva. Je to síť meandrů a mrtvých ramen, doplněných o to, co přinesl do krajiny hospodařící člověk – rybníky, příkopy, louky a pole. Koryto řeky tu má přírodní charakter. O hodnotách území vypovídá i to, že má statut evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Jedním z bohatství lužní krajiny jsou staré stromy. Původní druhy stromů – lípy, javory, topol černý a v poslední době i vrby jsou na tom špatně kvůli invazi jmelí. Odolávají snad už jen duby.

Staleté stromy s vrásčitou kůrou, štěrbinami a dutinami jsou biotopy mnoha druhů. Deštník nad nimi otvírá páchník hnědý. Tento brouk byl původně doma v listnatých různověkých lesích. Teď přežívá v člověkem vytvořených parkových úpravách, alejích a v solitérních stromech ve volné krajině či na okrajích remízů.

Více o páchníkovi, vrbách na hlavu, netopýrech nebo o tom, kdo dostal ke svým narozeninám čokoládový dort s páchníkem, se dozvíte v článku Marcely Klemensové pro letošní první číslo časopisu Veronica. 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.