DARUJTE

Foto: Trus páchníka hnědého (Doc.RNDr. Petr Kočárek, PhD.)

Na východě České republiky je páchník hnědý rozšířen hlavně v zemědělské krajině, na lokalitách s hlavatými  vrbami.  Hlavacení vrb, jako způsob hospodaření, ale  v průběhu 20. století částečně vymizelo.

Vědci z českých odborných institucí  inventarizovali v letech 2016 – 2019  vrby v nížinách velkých moravských řek Dyje, Moravy a Odry.  Prozkoumali celkem  10 441 vrb, většinou přestárlých stromů,  na  324 stanovištích.

Páchník hnědý je   ve sledovaném území  relativně  dost rozšířený.  Jenže jednotlivé populace jsou izolované a  proto ohrožené zánikem.  Ze závěrů výzkumu vyplývá, že pro přežití populace páchníka musí být  na lokalitě alespoň 200 – 300 hlavatých vrb. Pravděpodobnost výskytu páchníka roste  s počtem vrb na stanovišti a  klesá se vzdáleností mezi jednotlivými stromy.  Záleží také na  zdravotním stavu  stromů.

Pro přežití páchníka hnědého v naší krajině je nutné  obnovit hospodaření v krajině založené na ořezávání vrb. 

Propojení jednotlivých lokalit  s výskytem páchníka zajistí výsadby mladých vrb  podél vodotečí a cest  a v blízkosti existujících stromů – biotopů. Ořezy mladých stromů podpoří poměrně rychle vznik  vhodných dutin.

Umožníme  tak   kontakt mezi jednotlivými populacemi a  přežití nejen páchníka, ale i jiných živočišných druhů vázaných na dutiny starých stromů. 

Text je shrnutím odborného článku, který byl na počátku roku 2021 publikován v Journal of Insect Conservation. Spoluautorem je také Petr Kočárek, entomolog  z Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity a člen projektového týmu LIFE Osmoderma.

Jsme rádi, že závěry odborníků potvrzují  smysl  opatření, která v krajině Poodří  pro zachování populací páchníka hnědého realizujeme od roku 2018 také my.

Celý článek (originál v angličtině) si můžete přečíst na našem webu.


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.