DARUJTE

Stromy rostoucí mimo les byly doposud v Evropské unii nejméně doceněným prvkem zelené infrastruktury. To se  změnilo také díky aktivitám a připomínkám  našeho partnera, sdružení  Fundacja Ekorozwoju z Polska. Jedním z hlavních cílů  projektu LIFE  - Stromy pro zelenou infrastrukturu Evropy (http://fer.org.pl/projekty/drzewa-dla-zielonej-infrastruktury-europy/), který Fundacja Ekorozwoju realizuje  společně  se spolky  Eko- Inicjatywa niciativa (Polsko)  a  BUND (Německo), je zajištění odpovídajícího  postavení alejí a stromů v unijních předpisech.  
Evropská unie v červenci 2021  publikovala  novou Strategii lesnictví do roku 2030. V příručce, která pojednává o iniciativě „Výsadba nejméně 3 miliard stromů  v EU do roku 2030,  jsou na straně 42 zařazeny body 3.3.3, 3.3.4 a 3.3.5 . A právě ty  jsou významné pro ochranu alejí a obecně  dřevin rostoucích mimo les.  Zdůrazňuje se tu  význam stromů v zemědělské krajině, ve městech, ale  i podél silnic, železnic a vodních cest.
Dokument definuje význam stromů v krajině  pro zachování biodiverzity. Přiznává stromům význam jako bariéry  proti znečištujícím látkám, zdůrazňuje jejich  a historickou hodnotu. Zároveň  pracuje s  koncepcí „správný strom na správném místě“ a upozorňuje na nutnost ochrany významných  bezlesých biotopů, jako jsou například mokřady a louky.

Odkaz na dokument v angličtině: https://ec.europa.eu/enviro.../pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.